Šta posmatrati na Suncu


Zadaci za samostalan rad


1. Pronadi u starim zapisima pojave Suncevih pega vidljive slobodnim okom. Da li postoji ciklicnost u pojavi pega?

2. Pretpostavi da se Sunce nalazi na samom rubu nase galaksije. Napiši kakve bi to posledice imalo na Suncev sistem i planetu Zemlju?

3. Pretpostavi da Sunce nema atmosferu. Napiši kakve bi to posledice imalo na Suncev sistem i planetu Zemlju.