Šta posmatrati na Suncu


Zadaci za samostalan rad


1. Pronađi u starim zapisima pojave Sunčevih pega vidljive slobodnim okom. Da li postoji cikličnost u pojavi pega?

2. Pretpostavi da se Sunce nalazi na samom rubu naše galaksije. Napiši kakve bi to posledice imalo na Sunčev sistem i planetu Zemlju?

3. Pretpostavi da Sunce nema atmosferu. Napiši kakve bi to posledice imalo na Sunčev sistem i planetu Zemlju.