Šta posmatrati na Suncu


PITANJA: (Klikni misem na ponudjene odgovore)


1. Sunceva atmosfera se sastoji od sledeca tri sloja:
* Fotosfera
* Stratosfera
* Korona
* Fotosfera
* Hromosfera
* Korona
* Fotosfera
* Egzosfera
* Termosfera
2. Srednja širina fotosfere je:
200 km
300 km
350 km
3. U kom delu Suncevog diska se najbolje vide fakule u vidljivom delu spektra:
Na rubovima diska
U centru diska
Na severnoj heliosferi
4. U kom stadijumu Sunceve aktivnosti je snimljena korona na slici 2?
U minimumu aktivnosti
U maksimumu aktivnosti

Kada, čime i gde posmatrati Sunce