Šta posmatrati na Suncu


PITANJA: (Klikni mišem na ponuđene odgovore)


1. Sunčeva atmosfera se sastoji od sledeća tri sloja:
* Fotosfera
* Stratosfera
* Koronaa
* Fotosfera
* Hromosfera
* Korona
* Fotosfera
* Egzosfera
* Termosfera
2. Srednja širina fotosfere je:
200 km
300 km
350 km
3. U kom delu Sunčevog diska se najbolje vide fakule u vidljivom delu spektra:
Na rubovima diska
U centru diska
Na severnoj heliosferi
4. U kom stadijumu Sunčeve aktivnosti je snimljena korona na slici 2?
U minimumu aktivnosti
U maksimumu aktivnosti

Kada, čime i gde posmatrati Sunce