Literatura


Prilozi
Fotografije Karte Adrese na Internetu Tabele Grafikoni Baza podataka
Aktivni regioni na Suncu (preuzeto sa Interneta)
Dnevne karte aktivnih regiona na Suncu dobijaju se na adresi:
https://www.raben.com/maps/date


ORTOGRAFSKE MREŽE (Mreže su "mapirane". Klikni mišem na željenu kartu.)


Ortografska mreza br. 0

Ortografska mreza br. 1

Ortografska mreza br. 2

Ortografska mreza br. 3

Ortografska mreza br. 4

Ortografska mreza br. 5

Ortografska mreza br. 6

Ortografska mreza br. 7


Teritorija sa koje ce se videti totalno pomracenje Sunca 11. 08. 1999. godine.