Literatura


Prilozi
Fotografije Karte Adrese na Internetu Tabele Grafikoni Baza podataka
Aktivni regioni na Suncu (preuzeto sa Interneta)
Dnevne karte aktivnih regiona na Suncu dobijaju se na adresi:
https://www.raben.com/maps/date


ORTOGRAFSKE MREŽE (Mreže su "mapirane". Klikni mišem na željenu kartu.)


Ortografska mreža br. 0

Ortografska mreža br. 1

Ortografska mreža br. 2

Ortografska mreža br. 3

Ortografska mreža br. 4

Ortografska mreža br. 5

Ortografska mreža br. 6

Ortografska mreža br. 7


Teritorija sa koje će se videti totalno pomračenje Sunca 11. 08. 1999. godine.