Literatura


Prilozi
Slike Sunca Karte Adrese na Internetu Tabele Grafikoni Baza podataka
Godišnje vrednosti Volfovog broja

Vrednosti Volfovog broja u 22-om ciklusu Sunčeve aktivnosti

Usrednjen broj grupa pega po poluloptama

Fluks na 10 cm