Predgovor

Sunce je predmet interesovanja velikog broja istraživaca, astronoma amatera i širokog kruga ljubitelja astronomije. O metodama posmatranja Sunca i obradi podataka dobijenih posmatranjem pisano je u domacoj literaturi, ali su u vecini publikovanih radova, obuhvaceni samo pojedini segmenti ove problematike. Zbog toga se javila potreba da se na jednom mestu prikažu osnovne metode i tehnike posmatranja Sunca.
Sunce se ubraja u malu grupu astronomskih objekata koji su veoma pogodni za nastavnu obradu. Uz pomoc školskog teleskopa mogu se posmatrati Sunceve pege i fakule, pomracenja Sunca, prolazi Merkura i Venere preko Suncevog diska i niz drugih pojava veznih za našu maticnu zvezdu. To daje velike mogucnosti nastavnicima da kvalitetno realizuju nastavnu jedinicu o Suncu i da znacajno podignu kvalitet rada školskih sekcija iz geografije i astronomije.
Ova knjiga može korisno poslužiti i studentima geografije za nastavnu praksu iz predmeta Matematicka geografija.
Ucenici srednjih škola i studenti mogu uspešno da ovladaju vizuelnim i fotografskim metodama posmatranja Sunca. Zbog toga istraživanje Sunceve aktivnosti može biti neiscrpan izvor tema za samostalan rad ucenika i studenata (maturski radovi, radovi za takmicenja, diplomski radovi). Ukoliko je sekcija u obrazovnoj ustanovi aktivna, dobro organizovana i strucno vodena od strane nastavnika pracenje Sunceve aktivnosti može postati ozbiljan i dugorocan istraživacki program.
Sunce je takode pogodan objekat i za popularizaciju astronomije. Organizovanje posmatranja pojava u Suncevoj atmosferi, delimicnih i totalnih pomracenja i prolaza Merkura i Venere preko Suncevog diska za ucenike i gradanstvo su idealna prilika za popularizaciju astronomije i prezentaciju rada astronomskih udruženja.
Ova knjiga predstavlja uvod u osnovne metode vizuelnog posmatranja i fotografisanja Sunca, pa je stil pisanja prilagoden ucenicima srednjih i višim razredima osnovnih škola.
Knjiga je ilustrovana odgovarajucim grafickim prilozima, fotografijama, neophodnim tabelama i primerima za vežbu, kako bi korisniku bila što pristupacnija za samostalan rad.
U pripremi knjige pomogli su mi: Nataša Ðeric (fotografije), Tanja Petrovic (lektura teksta), Vladimir Milovanovic (graficki prilozi) i Stanislav Žunjic (racunarska priprema teksta). Glavni konsultant pri izradi CD i Internet verzije knjige je bio Vladimir Manic. Zahvaljujem im se na pomoci.
Posebno se zahvaljujem recenzentima Dr Aleksandru Kubiceli i Aleksandru Tomicu na korisnim primedbama i sugestijama.
Prva CD verzija ove knjige je uradjena u maju 1996. godine.
Ovo je trece izdanje i u odnosu na prethodna dva nije pretrpelo bitnije promene u sadržaju, ali je doslo do velikih promena u vizuelnom domenu, pre svega zahvaljujuci pojavi velikog broja novih alata za izradu WWW prezentacija.

U Moravcima, 1. 5. 1999. godine.
Zoran Tanasijevic

Prva elektronska verzija knjige je izašla 1995. godine u Gofer servisu i bila je dostupna na Univerzitetu u Nišu. Kompletna knjiga u HTM formatu je objavljena na Internetu u septembru 1996. godine. Drugo, dopunjeno i sacuvano, izdanje iz 1997. godine pogledati ovde. Knjigu su u poceku koristili polaznici seminara astronomije u Istraživackoj stanici Petnica. Autor je ocekivao da ce se obrazovne institucije, posebno osnovne i srednje škole, brže povezivati na Internet pa narednih godina nije bilo ažuriranja knjige. Knjiga je neznatno dopunjena 1999. godine i tu verziju upravo citate. Od prvog izdanja knjige na Internetu prošlo je 22 godine. U medjuvremenu sve školske ustanove u Srbiji se povezuju na kvalitetnu Akademsku mrežu Srbije. To je dovoljan povod da se nastavi ovaj projekat. U narednom periodu treba ocekivati dopune knjige jer se metode posmatranja Sunca znacajno unapredile za protekle dve decenije.

10. 01. 2018. godine

Zoran Tanasijevic