Dijafragma

Primeri dijafragmi za posmatranje Sunca:
Levo - ekscentrično postavljena u odnosu na optičku osu kod reflektora
Desno - simetrična u odnosu na osu kod refraktora.


Povratak